Tro møder tro

Vi afventer datoer for kommende skoleår 2020/2021

Vi tilbyder et gratis gæstelærerbesøg af en kristen og en muslim for kommunens ældste klasser. Det er et toleranceprojekt, der ønsker at støtte den opgave om gensidig respekt og forståelse for hinandens forskelligheder, som vi mener et multikulturelt og multireligiøst samfund har brug for.  
 
Samtidig er det alletiders chance for overbygningen til at komme i direkte dialog med repræsentanter for to af de store, monoteistiske religioner som en del af læseplanens pensum.
 
Vi forventer, at eleverne har forberedt nogle spørgsmål til besøget. I år vil vi bestræbe os på ikke at komme ud til alt for store hold, men dele det lidt mere op end vi hidtil har gjort.
Der bliver bevilliget 16 besøg i alt og vi forbeholder os retten til at sortere lidt i ansøgningerne, så vi når ud til flest mulige skoler.
.   
Målgruppe: 9. til 10. klasse
Fag: Kristendom
Tidsforbrug: Besøget varer to lektioner
Bestilling: Via dette link
 

2020 SKIK Kolding