2019 SKIK Kolding

  Hvem er gud?

  Kom til koncert med fællessang onsdag den 9. oktober 2019
   
  Hvem er Gud? I dette forløb lærer eleverne 5 salmer og skal arbejde med de forskellige billeder af Gud. 
   
  De fem salmer er:
  • 
Måne og sol
  • Op, al den ting
  • 
Til himlene rækker din miskundhed

  • Den mægtige finder vi ikke
  • Se, hvilket menneske
   
  Som afslutning på projektet afholdes koncerter med fællessang onsdag den 9. oktober 2019 i tidsrummet 11.30-14.
  Du finder materialet her 
  Koden fås ved projekttilmelding.
  Målgruppe: 5. klasse 
  Fag: Kristendom og musik
  Lektioner: 4-14 lektioner
  Tilmelding: https://forms.gle/qCukRyEKvYJa3LLX9