2019 SKIK Kolding

  Esbjerg-evangeliet  

  Målgruppe: 1. til 10. klasse
  Fag: Kristendom, dansk og billedkunst
  Tidsforbrug: Min. 2 lektioner
  Bestilling:
   https://forms.gle/SkUurs1cYGSZkBCp6
   
  Esbjerg-evangeliet er et fyrre meter langt kunstværk skabt af kunstneren Erik Hagens, der lagde sidste hånd på det i 2005. Dette imponerende værk, som vi i øvrigt havde præsenteret på Kolding Bibliotek i skoleåret 2015/16 er nu også lavet i en digital version.
   
  Med udgangspunkt i værket arbejdes der i alle opgaverne med etisk-filosofiske spørgsmål, der lægger op til elevernes selvstændige refleksion. Materialet arbejder blandt andet med almen menneskelige temaer som fristelse, respekt, misundelse, uretfærdighed, ytringsfrihed og stiller spørgsmål som; Hvilken slags samfund ønsker du? Hvad er kunst? Hvor kommer det onde fra?
   
  Dette undervisningsforløb har den helt unikke kvalitet, at det retter sig mod alle klassetrin. På den meget lettilgængelige hjemmeside er der således et trin for både indskoling, mellemtrin samt udskoling. Der er vejledning til både kristendomsundervisningen, dansk samt billedkunst, der kan arbejde med forløbet uafhængigt af hinanden.
   
  På indskolingen og mellemtrinnet er der mulighed for at eleverne får læst tekster og opgaver op uden at skulle gøre noget ekstra for det.
   
  Forløbet ligger på www.esbjergevangeliet.dk , hvor I får adgang med en kode.
  I uge 43 og 44 vil det være udstillet på Kolding Bibliotek