2019 SKIK Kolding

  Esbjerg-evangeliet

  Værket er udstillet i Kristkirken til 19. marts.
  Kontakt kirkekontoret for at aftale tid, så I kan se det med jeres klasse.
  Målgruppe: 1. til 10. klasse
  Fag: Kristendom, dansk og billedkunst
  Tidsforbrug: Min. 2 lektioner
  Bestilling:
   https://forms.gle/SkUurs1cYGSZkBCp6
   
  Esbjerg-evangeliet er et fyrre meter langt kunstværk skabt af kunstneren Erik Hagens, der lagde sidste hånd på det i 2005. Dette imponerende værk, som vi i øvrigt havde præsenteret på Kolding Bibliotek i skoleåret 2015/16 er nu også lavet i en digital version. Men det er en oplevelse værd at se det på tryk - husk at bestille tid ved kordegnen. Det fungerer bedst, hvis der kun er én klasse ad gangen, men hvis I kører fælles undervisning med andre klasser kan der godt være to på én gang. Aftal med kordegnen, hvor mange I kommer. Der er også mulighed får at låne bibler til eleverne.
   
  NB: Der er ikke nogen rundvisning, men det er oplagt for eleverne at arbejde med værket på helt tæt hold, så de mange detaljer kommer til sin ret. 
   
  Med udgangspunkt i værket arbejdes der i alle opgaverne med etisk-filosofiske spørgsmål, der lægger op til elevernes selvstændige refleksion. Materialet arbejder blandt andet med almen menneskelige temaer som fristelse, respekt, misundelse, uretfærdighed, ytringsfrihed og stiller spørgsmål som; Hvilken slags samfund ønsker du? Hvad er kunst? Hvor kommer det onde fra?
   
  Dette undervisningsforløb har den helt unikke kvalitet, at det retter sig mod alle klassetrin. På den meget lettilgængelige hjemmeside er der således et trin for både indskoling, mellemtrin samt udskoling. Der er vejledning til både kristendomsundervisningen, dansk samt billedkunst, der kan arbejde med forløbet uafhængigt af hinanden.
   
  På indskolingen og mellemtrinnet er der mulighed for at eleverne får læst tekster og opgaver op uden at skulle gøre noget ekstra for det.
   
  Forløbet ligger på www.esbjergevangeliet.dk , hvor I får adgang med en kode.