Jesus på slottet  

Koldinghus den 24. & 25. marts 2021 - tilmeldingen er åben til 20. august 2020

Vær med når Koldinghus bliver Jerusalem for en dag og danner rammen for påskens begivenheder.
 
Traditionen tro indbydes 3. klasse elever til at deltage i en fornøjelig dag på Koldinghus, hvor eleverne oplever nogle af de væsentligste bibelske personer fra de fortællinger, der dannede grundlaget for den kristne påske.
 
Inden besøget skal eleverne stifte et kort bekendtskab til påsken samt lære en sang, vi skal synge i fællesskabet på slottet.
 
Til materialet knytter sig en lærervejledning med en variation af relevante opgaver til efterbearbejdning samt et brætspil.  Find materialet her!
Målgruppe: 3. klasse
Fag: Kristendom
Tidsforbrug: 6 - 8 lektioner inklusiv besøg i den lokale kirke.
Finale: Den 24. & 25. marts 2021
Tilmelding:  Der er lukket for tilmeldning!
 
 

2020 SKIK Kolding