Et kort forløb om salmedigteren B.S. Ingemann

- oplagt til en fagdag og en afslutning med fællessang!

Kort og godt om Ingemann er første del af en kommende række korte forløb om kendte, danske salmedigtere for mellemtrinnet. Det er et oplagt materiale at bruge på en fagdag og det involverer eleverne aktivt i en fremlæggelse om digteren. 

 

B.S. Ingemann har bidraget med mere end fyrre salmer til den danske salmebog og nogle af de meste kendte indgår i dette materiale.

 

Målet er at gøre eleverne fortrolige med nogle af de danske salmer, der er en vigtig del af vores kulturarv, give dem et indblik i en af vores største bidragere til den danske salmeskat og ikke mindst give dem viden om musikkens funktion i sociale og kulturelle sammenhænge.

 

Forløbet kan afvikles på forskellige måder og I kan således benytte det som helt almindelig klasseundervisning, men det vil være helt oplagt, at det afsluttes med en form for fællessangoplevelse enten i klassen, i kirken, til et forældre-arrangement, til morgensang eller på det lokale plejehjem. 

 

Forløbet indeholder følgende:

Lærervejledning

Trykte billedekort med baggrunds-tekst til eleverne til aktiv deltagelse

Power point med billeder til at understøtte oplæsnings-kortene

Musikfiler - (find dem under Materialer på forsiden)

Trykte sanghæfter

Målgruppe: 4. - 6. klasse

Fag: Kristendom og evt. musik

Lektioner: 4 - 6 lektioner

Tilmelding: Via dette link

2020 SKIK Kolding