Esbjerg-evangeliet

Målgruppe: 1. til 10. klasse
Fag: Kristendom, dansk og billedkunst
Tidsforbrug: Min. 2 lektioner
Tilmelding: Via dette link
 
Esbjerg-evangeliet er oprindeligt et fyrre meter langt kunstværk skabt af kunstneren Erik Hagens, der lagde sidste hånd på det i 2005 på væggen på UC-Syd i Esbjerg.
Med udgangspunkt i en digital udgave af dette værk, arbejdes der i alle opgaverne med etisk-filosofiske spørgsmål, der lægger op til elevernes selvstændige refleksion. Materialet arbejder blandt andet med almen menneskelige temaer som fristelse, respekt, misundelse, uretfærdighed, ytringsfrihed og stiller spørgsmål som; Hvilken slags samfund ønsker du? Hvad er kunst? Hvor kommer det onde fra?
 
Dette undervisningsforløb har den helt unikke kvalitet, at det retter sig mod alle klassetrin. På den meget lettilgængelige hjemmeside er der således et trin for både indskoling, mellemtrin samt udskoling. Der er vejledning til både kristendomsundervisningen, dansk samt billedkunst, der kan arbejde med forløbet uafhængigt af hinanden.
 
På indskolingen og mellemtrinnet er der mulighed for at eleverne får læst tekster og opgaver op.
 
Forløbet ligger på www.esbjergevangeliet.dk , hvor I får adgang med en kode, I modtager ved tilmelding.
OBS! SKIK har værket i en 23 meter lang fysisk udgave til udlån. Værket er i stof og står på gulvet. Det kan ikke deles op i mindre dele, men kan bukkes ved hjørner. Der skal helst ikke være vinduer bag det og skærmer det for døre skal de kunne låses. Det bedste er hvis det kan stå i en sal eller et stort lokale. Hvis I ønsker at få det ud på jeres skole, så kontakt os venligst - så kan vi  sammen finde ud af hvordan det bedst kan lade sig gøre.

2020 SKIK Kolding