De fem årstider

- tilmelding er lukket og arrangementet er pt. udsat pga. corona :-(

Dette års salmesangsprojekt er en genganger med salmer børnene finder nemme at synge med på. 

Meld jer til forløbet og få adgang til lærervejledningen online lige til print, elevhæfter der sendes ud på skolen samt en dejlig oplevelse i Brændkjærkirken med band, der spiller op til fællessang. 

Temaet er fem af kirkens årstider også kaldet advent, jul, påske, pinse og trinitatis. Gennem materialet får eleverne kendskab til, hvad der fejres på de givne helligdage og hvilke farver, der knytter sig til dagene i kirken - også kaldet de liturgiske farver. 

I lærervejledningen findes ud over en gennemgang af de enkelte salmer samt komponister også en række undervisningsforslag, som læreren frit kan disponere over og afstemme med det ønskede timeforbrug. Den indledende opgave er dog obligatorisk.

Lydfiler findes sammen med lærervejledningen bag en kode, der fås ved tilmelding. 

Salmerne i dette års salmesangsprojekt er:

  • Du kom til vor runde jord (Sten Kaalø/ Hans Dammeyer)

  • Barn Jesus i en krybbe lå (H.C. Andersen / Nielse W. Gade)

  • Hil dig, Frelser og Forsoner (N.F.S. Grundtvig / C. Chr. Hoffmann)

  • Flammerne er mange (A. Frostensen & H.E. Henriksen / Olle Widestrand)

  • Hver er dog han (Holger Lissner / Klaus Brinch)

Vi glæder os til at se jer til fællessang i Brændkjærkirken.

Materialet finder du her.

Målgruppe: 5. klasse

Fag: Kristendom og evt. musik

Lektioner: 5 - 12 inkl. finale

Tilmelding: Der er lukket for tilmelding

2020 SKIK Kolding